The Phone

The Phone

10 minutes prior to the end of the reserved time, the bartender calls to ask if the client would like to extend their time. If the client wants to, the bartender comes upstairs to handle the payment. The girls use this phone to call the bartender if the client has questions or wants to order a drink.

De Telefoon

10 minuten voor het einde van de gereserveerde tijd belt de barman naar de kamer om te vragen of de klant eventueel wil verlengen. Als de klant dit wil komt de barman naar boven om de betaling af te handelen. De dames bellen met deze telefoon naar de barman indien de klant vragen heeft of drank wil bestellen.